Contacteer ons

Werkgevers, vergeet arbeidsongevallenverzekering niet!

Werkgevers, vergeet arbeidsongevallenverzekering niet!
Werkgevers, vergeet arbeidsongevallenverzekering niet!

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Deze verzekering wordt de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering genoemd en is bedoeld om werknemers te beschermen bij ongevallen tijdens het werk. In dit artikel bespreken we wat deze verzekering precies inhoudt en welke risico’s gedekt zijn zodat jullie als werkgevers arbeidsongevallenverzekering niet vergeten!

Arbeidsongevallenverzekering is verplicht

De arbeidsongevallenverzekering is een verzekering die verplicht is voor alle werkgevers in België. Het doel van deze verzekering is om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het gaat hierbij om ongevallen die zich voordoen tijdens de uitvoering van het werk of op weg van en naar het werk.

De verzekering dekt alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever, ongeacht hun functie of arbeidscontract. Ook stagiairs, uitzendkrachten en jobstudenten vallen onder de bescherming van de verzekering. Zelfstandigen zijn niet verplicht om zich te verzekeren, maar kunnen dit wel vrijwillig doen.

Wat biedt een arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering dekt de kosten van medische behandelingen en eventuele revalidatie na een arbeidsongeval. Daarnaast biedt de verzekering ook een vergoeding voor eventuele arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies als gevolg van het ongeval. Dit kan bijvoorbeeld gaan om loonderving, tijdelijke of permanente invaliditeit en overlijden.

De verzekering dekt ook de kosten van nabehandeling, zoals medische controles en revalidatiebehandelingen. Daarnaast kunnen ook de kosten van eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de werkplek of het voertuig worden vergoed.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de arbeidsongevallenverzekering alleen dekking biedt voor ongevallen die zich voordoen tijdens de uitvoering van het werk of op weg van en naar het werk. Ongevallen die zich voordoen buiten deze situaties worden niet gedekt door de verzekering en moeten worden verzekerd via andere kanalen, zoals de ziekteverzekering.

In geval van een arbeidsongeval is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden aan de werkgever. De werkgever heeft vervolgens de verplichting om het ongeval te melden aan de verzekeraar. De verzekeraar zal vervolgens het nodige doen om de werknemer te helpen bij het herstel en de vergoeding van eventuele kosten.

Offerte of vragen?

Kortom, de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering is een belangrijke verzekering voor werknemers en werkgevers. Het biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval en zorgt ervoor dat werknemers de juiste zorg en ondersteuning krijgen na een ongeval.

Wens je een offerte op maat van een arbeidsongevallenverzekering? Neem dan even een kijkje op deze pagina.