Contacteer ons

Verplichte verzekeringen voor een startende onderneming?

Verplichte verzekeringen voor een startende onderneming?
Verplichte verzekeringen voor een startende onderneming?

Verplichte verzekeringen voor een startende onderneming? Jazeker, er zijn verplichte verzekeringen, maar of een verzekering verplicht is voor jou, hangt vooral af van welke activiteit je onderneming uitoefent en de bijhorende risico’s.  De meeste handelaars (bv uitbaters van een webshop) of andere zelfstandige vallen niet onder een wetgeving die een bepaalde verzekering verplicht.

Verzekeringen voor starters

Je eigen zaak verzekeren kan je indelen in vier domeinen:

  • Aansprakelijkheid
  • Gebouwen en wagens
  • Je medewerkers en je jezelf
  • Je pensioen en je toekomst

Ondernemen is altijd een beetje risico nemen. Als verzekeringsmakelaar willen wij een vangnet bouwen, je ontzorgen en gemoedsrust brengen.

Wij stellen complete dekkingen en verzekeringsoplossingen samen om eventuele tegenslagen in uw leven als ondernemer op te vangen. Hierbij willen wij je zaak, gebouwen, goederen, medewerkers en voertuigen zo goed mogelijk beschermen. Een sluitend vangnet dat uw bedrijfscontinuïteit verzekert, als het fout loopt. Wil je een overzicht bekijken? Dan kan dit via deze pagina.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen is opgesplitst in twee soorten:

  • Beroepsaansprakelijkheid: deze dient voor fouten of nalatigheid gepleegd door jezelf of door medewerkers tijdens contractuele activiteiten. Deze verzekering is verplicht voor vrije beroepen zoals artsen of architecten, omdat een fout vaak grote gevolgen kan hebben.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): deze dient ter dekking voor de schade aan derden veroorzaakt tijdens je professionele activiteiten. Deze verzekering heeft verschillende polissen onder zich zoals de BA uitbating voor schade tijdens het werken waarbij jezelf of medewerker schade berokkent aan derden, of BA na levering of werken waarbij er schade zich voortdoet door de geleverde goederen of werken. Bijvoorbeeld door verkeerde installatie van leidingen dat achteraf waterschade veroorzaakt. Zo zijn er nog een aantal polissen waarin je kan verzekeren.

Bekijk zeker samen met één van onze experten om zo een uitgebreid mogelijke verzekering af te sluiten. Onderschat zeker niet hoeveel menselijke fouten er plaatsvinden binnenin een onderneming. Iedere kleine onhandigheid of onoplettendheid kan grote schades als gevolg met zich meedragen. Daarom is het belangrijk om zulke zaken niet over het hoofd te zien en dit samen met een expert aan tafel te bespreken.

Gebouwen en wagens

Om natuurlijk als ondernemer te kunnen werken, heb je patrimonium nodig en dat heb je wellicht al voorzien. Om je werk en die van je medewerkers er goed en veilig te laten verlopen, kan je je indekken met brandverzekering waarin brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk vandalisme of diefstal in opgenomen kan worden. Niet alleen je gebouw zelf maar ook de inhoud is dan ook meeverzekerd. Denk maar aan computers, voorraden en materieel.

Niet alleen op het bedrijf of ter plaatse bij de klant kunnen er zich schades voordoen, de risico’s kunnen ook zich voordoen tijdens het woon-en werkverkeer. Zo kan je zelf of je medewerkers schade richten aan derden met het bedrijfsvoertuig in het verkeer. Hiervoor ben je verplicht een aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen af te sluiten.

Medewerkers en jezelf

Als startende ondernemer ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Ook al is het voor één dag! Bij het afsluiten van deze verzekering kan je ook opteren voor een vervanginkomen voor zelfstandigen.

Als zelfstandige heb je ook geen hospitalisatieverzekering via het werk, dus ook hiervoor ga je eentje moeten verzorgen voor jezelf. Een hospitalisatieverzekering dekt uw ziekenhuiskosten. Bij een vennootschap kan je een hospitalisatieverzekering via je vennootschap regelen en bij een eenmanszaak kan je kiezen welk type hospitalisatieverzekering net zoals een particulier dit kan doen.

Niet alleen voor jezelf moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten maar ook voor je medewerkers, want een ongeval is snel gebeurd. Hiermee waarborg je niet alleen de terugbetalingen van de medische kosten van je medewerkers maar ook een groot deel van hun inkomens.

Pensioen en toekomst

Niet alleen moet je denken om je onderneming of jezelf als ondernemer te beschermen, maar ook je gezinsleden.

Als startende ondernemer moet je je ook kunnen indekken voor toekomstige situaties waarop je je best op kan voorbereiden voor de moeilijke momenten die zich kunnen voordoen. Een klein ongeval is snel gebeurd dat blijvende invaliditeit kan veroorzaken waardoor je niet meer kan werken. Als je niet kan werken, kan je ook niet meer permitteren om je levensstandaarden in stand te houden en om dit te waarborgen moet je jezelf en je gezin veilig stellen.

Zoals reeds aangehaald kan je bij het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering een vervanginkomen vragen. Dit is een dekking dat je zal beschermen als zelfstandige tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval. Naast de uitkering van uw ziekenfonds ontvangt u een extra vergoeding om uw dagelijkse behoeften te dekken tijdens de stopzetting van uw activiteiten.

We stellen jou als klant boven alles en jouw zekerheid staat op nummer één. Daarom adviseren we je als startende ondernemer dat u ook aan pensioensparen denkt. Als zelfstandige is het niet gemakkelijk om een pensioen op te bouwen naast alle kosten en uitgaven. Door mee te doen aan pensioensparen kan je bovenop je eigen pensioen extra sparen. Het is ook in fiscaal gezien een aantrekkelijk product gezien je naargelang het product fiscaal kan terug trekken.

Wil je je verplichte verzekeringen voor een startende onderneming bekijken met één van onze experten om je verzekeringen te optimaliseren. Maak vrijblijvend een afspraak via deze link.