Contacteer ons

Ondernemer, denk aan een check-up met je verzekeringsmakelaar

Kopie van Classic Coffee Instagram Post
Ondernemer, denk aan een check-up met je verzekeringsmakelaar

We begrijpen dat je als ondernemer altijd bezig bent met het runnen van je bedrijf en het leveren van de beste service aan je klanten.  Wij willen graag met jou iets bespreken: het belang van regelmatige check-ups met je verzekeringsmakelaar.

Stel je eens voor: je wordt geconfronteerd met aansprakelijkheid voor schade aan een derde partij en je neemt contact met ons op voor hulp. Tot je verbazing ontdek je echter dat de activiteit die de schade heeft veroorzaakt, niet gedekt is in je huidige aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (BA Onderneming). Dit is een vervelende situatie die helaas nog steeds voorkomt, maar die we samen kunnen vermijden door regelmatig met elkaar in contact te blijven en je verzekeringsbehoeften bij te werken.

Wettelijke verplichting: informatie delen met je verzekeraar
Volgens artikel 58 van de verzekeringswet van 2014 ligt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van nauwkeurige informatie bij de verzekeringnemer, oftewel jij als klant. Het artikel zegt: “De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.”
Dit betekent dat het jouw verantwoordelijkheid is om ons op de hoogte te stellen van alle activiteiten en risico’s die je wilt verzekeren in je BA Onderneming-polis. Wij staan klaar om je hierbij te helpen, zowel bij het afsluiten van de polis als in de toekomst. Het is namelijk zo dat veel ondernemers in de loop der jaren extra diensten gaan aanbieden die zij mogelijk niet automatisch als onderdeel van hun oorspronkelijke verzekerde activiteit beschouwen, maar die wel gedekt moeten worden.

Het verschil tussen verzekerde activiteit, aanverwante activiteit en andere activiteit
Een verzekerde activiteit is een activiteit die je specifiek hebt vermeld in de bijzondere voorwaarden van je BA Onderneming-polis.
Met een aanverwante activiteit bedoelen we een activiteit die:

  • Verband houdt met de verzekerde activiteit zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden
  • EN noodzakelijk is om de verzekerde activiteit uit te voeren.

Aanverwante activiteiten hoeven niet expliciet te worden vermeld in je polis; ze zijn automatisch meeverzekerd. Bijvoorbeeld, als je keukens installeert en ook elektrische en sanitair gerelateerde werkzaamheden uitvoert om je klanten van dienst te zijn, zijn deze aanverwante activiteiten gedekt, vooropgesteld dat je over de juiste beroepskwalificaties en eventuele vereiste vergunningen beschikt.
Nu, stel je voor dat een concurrent van jou, naast keukeninstallaties, ook geheel losstaande elektrische werkzaamheden aanbiedt. In dat geval moeten deze elektrische werkzaamheden expliciet worden vermeld in hun BA Onderneming-polis, omdat ze niet langer vallen onder de voorwaarden van een aanverwante activiteit.

Misvattingen vermijden
Het is belangrijk om misvattingen te voorkomen. Sommigen nemen aan dat als de premie voor een andere activiteit lager is dan die voor hun hoofdactiviteit, deze automatisch gedekt is. Dit is echter niet het geval. Een andere activiteit wordt beschouwd als een afzonderlijk risico dat je aan je verzekeraar moet melden, met zijn eigen specifieke voorwaarden.
Een andere veel voorkomende misvatting is dat het voldoende is om je NACE-codes (beroepscodes) aan de verzekeraar door te geven. Deze codes categoriseren professionele activiteiten in brede en algemene categorieën, maar weerspiegelen niet altijd de specifieke activiteiten die je daadwerkelijk uitvoert. Bovendien houden NACE-codes geen rekening met de informatie die voor een verzekeraar van belang is om het risico correct te beoordelen en de premie vast te stellen.

Aandachtspunt: de circulaire economie
In de huidige zakelijke wereld richten steeds meer bedrijven zich op duurzame verwerking en verkoop van restproducten die voortkomen uit hun hoofdactiviteiten. Deze ontwikkeling is een nieuw aandachtspunt bij de beschrijving van de verzekerde activiteit in je polis.

Laat ons je twee recente praktijkvoorbeelden geven:

  • Een boomkweker verkocht zijn groenafval als veevoeder, dat later besmet bleek te zijn met botulisme, met de dood van veel dieren tot gevolg. Helaas was de verkoop van veevoeder niet opgenomen als verzekerde activiteit in zijn polis, wat leidde tot discussie over de vergoeding van de schade. De rechter oordeelde dat de verkoop van veevoeder een andere activiteit is dan het kweken van bomen, omdat ze verschillende risico’s met zich meebrengen.
  • Een vleesfabrikant leverde vleesafval aan een farmaceutisch bedrijf voor de productie van een bloedstelpende spray. Een partij van het afval bleek plastic deeltjes te bevatten, afkomstig van snijplanken. Het farmaceutische bedrijf claimde schadevergoeding voor een grote voorraad onverkoopbare sprays. Aangezien de verkoop van grondstoffen voor de farmaceutische industrie als een andere activiteit wordt beschouwd dan de fabricage van vleeswaren, kon de vleesfabrikant geen beroep doen op zijn BA Onderneming-polis.

Twee tips voor jouw BA Onderneming 
Om onaangename verrassingen na een schadegeval te voorkomen, raden we je aan:

  • Bij het afsluiten van je polis te streven naar een gedetailleerde beschrijving van je verzekerde activiteit, met speciale aandacht voor eventuele aanvullende activiteiten die verband houden met duurzame verwerking en verkoop van afval- en restproducten.
  • Eén keer per jaar met ons contact opnemen om te bespreken of er veranderingen zijn in je bedrijfsactiviteiten en of aanpassingen aan je polis nodig zijn. Afhankelijk van hoe de verzekeraar de bijgewerkte beschrijving van je activiteiten beoordeelt, kan dit resulteren in een premieverhoging, -verlaging of geen wijziging. We nemen deze aanbeveling zelfs op in onze e-mailoffertes: “We raden je aan om regelmatig, minstens jaarlijks, je verzekerde activiteit te herzien en eventuele updates door te geven. De verzekeringnemer is namelijk wettelijk verplicht om tijdens de looptijd van de overeenkomst nieuwe omstandigheden of wijzigingen in omstandigheden te melden die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico met zich meebrengen. Bij het niet melden van dergelijke wijzigingen kan de verzekeraar in geval van schade de dekking weigeren.”

We zijn hier om je te ondersteunen en ervoor te zorgen dat je verzekeringsbehoeften altijd up-to-date zijn. Samen kunnen we onaangename verrassingen voorkomen en je de gemoedsrust bieden die je verdient.

bron: www.vivium.be